1 července, 2018

Zahájení exekuce

CHCI VYMÁHAT SVOJI POHLEDÁVKU

Pokud si přejete zahájit exekuční řízení, je nutné disponovat vykonatelným exekučním titulem. Tímto titulem jsou nejčastěji:

 • rozsudky, usnesení, platební rozkazy a jiná rozhodnutí soudu,
 • notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti,
 • rozhodčí nálezy,
 • rozhodnutí správních orgánů.

Pokud máte pohledávku a nemáte vykonatelný titul, pak doporučujeme obrátit se na některou z advokátních kanceláří. V případě zájmu vám vhodnou advokátní kancelář doporučíme.

Pokud již vykonatelným titulem disponujete, pak můžete využít níže uvedený vzor exekučního návrhu. Po vyplnění exekučního návrhu tento zašlete společně s originálem exekučního titulu (v případě, že rozhodnutí vydal přímo exekuční soud, postačí kopie) jedním z následujících způsobů:

 • datovou zprávou z informačního systému datových schránek do datové schránky ID: iwz992j,
 • jako konvertované dokumenty elektronicky na email epodatelna@kolin-exekutor.cz (email musí být elektronicky podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem),
 • poštou na adresu: Exekutorský úřad Kolín, soudní exekutor Mgr. Jakub Effenberger, se sídlem Pražská 1055, 280 02 Kolín.

V případě, že návrh nebude perfektní, budeme vás kontaktovat s pokyny k opravě. V případě, že návrh bude perfektní, můžete očekávat doručení Vyrozumění o zahájení exekuce.

Vzor exekučního návrhu

CHCI ZAJISTIT SVOJI POHLEDÁVKU

Pokud si přejete zajistit svou pohledávku, je nutné disponovat vykonatelným exekučním titulem. Tímto titulem jsou nejčastěji:

 • rozsudky, usnesení, platební rozkazy a jiná rozhodnutí soudu,
 • notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti,
 • rozhodčí nálezy,
 • rozhodnutí správních orgánů.

Pokud máte pohledávku a nemáte vykonatelný titul, pak doporučujeme obrátit se na některou z advokátních kanceláří. V případě zájmu vám vhodnou advokátní kancelář doporučíme.

Pokud již vykonatelným titulem disponujete, pak můžete využít níže uvedený vzor exekučního návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva. Po vyplnění exekučního návrhu tento zašlete společně s originálem exekučního titulu (v případě, že rozhodnutí vydal přímo exekuční soud, postačí kopie) jedním z následujících způsobů:

 • datovou zprávou z informačního systému datových schránek do datové schránky ID: iwz992j,
 • jako konvertované dokumenty elektronicky na email epodatelna@kolin-exekutor.cz (email musí být elektronicky podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem),
 • poštou na adresu: Exekutorský úřad Kolín, soudní exekutor Mgr. Jakub Effenberger, se sídlem Pražská 1055, 280 02 Kolín.

V případě, že návrh nebude perfektní, budeme vás kontaktovat s pokyny k opravě. V případě, že návrh bude perfektní, můžete očekávat doručení Vyrozumění o zahájení exekuce a Příkazu k úhradě nákladů exekuce. Zřízení exekutorského zástavního práva je zpoplatněno. Pro informaci o nákladech na jeho zřízení nás neváhejte kontaktovat.

Vzor exekučního návrhu na zřízení exekutorského zástavního práva