1 července, 2018

Pro povinné

Jste povinný v námi vedeném exekučním řízení? Zde jsou informace přímo pro Vás:

Komunikace s exekutorským úřadem

Nevyhýbejte se komunikaci s naším úřadem. Je lepší si stav věcí připustit a hledat s námi vhodné řešení. Při komunikaci s naším exekutorským úřadem je nezbytné znát číslo exekuce. Toto číslo je vždy uvedeno na písemnostech soudního exekutora pod označením č.j. nebo sp.zn. a jedná se o číslo začínající „219 EX“. Při komunikaci, ať už telefonické či písemné, ho vždy uveďte.

Chci navrhnout splátkový kalendář

Pro návrh splátkového kalendáře je nezbytné znát aktuální výši pohledávky tak, aby navržená splátka odpovídala výši pohledávky. Bohužel je zcela vyloučené, aby splátkování trvalo déle než jeden rok. Zkuste to při kalkulaci zvážit. Návrh splátkového kalendáře najdete pod tímto odkazem.

Vzor – návrh splátkového kalendáře
.DOC .PDF

 

Mám postiženo vícero majetkových hodnot

V exekuci soudní exekutor vyhledává veškerý postižitelný majetek a tento postihuje prostřednictvím exekučního příkazu. Samotné postižení ještě neznamená, že k vlastní realizaci dojde. Pokud rozsah postižení překračuje výši pohledávky, pak nás neváhejte kontaktovat.

Jsem v exekuci a chci prodat byt/dům/pozemek

Obecně je prodej v exekuci vyloučen. Existuje možnost, v případě že je nemovitost postižena jen jednou exekucí, za souhlasu oprávněného (vašeho věřitele) a soudního exekutora zpeněžit nemovitost, přičemž výtěžek prodeje je poukázán celý na účet soudního exekutora. Na bližší podrobnosti prodeje se v konkrétním případě dotažte.

Moje nemovitost byla vydražena. Mohu zde ještě bydlet?

Pokud v rámci prodeje nemovitosti dojde k udělení příklepu a usnesení o příklepu nabude právní moci (obecně nejdříve 15 dní od konání dražby) a je současně doplaceno nejvyšší podání, přechází vlastnictví nemovitosti na vydražitele. S přechodem vlastnictví je obecně spojeno pozbytí užívacího práva (tj. vznik případného užívání bez právního titulu). Obecně se snažíme o zprostředkování kontaktu vydražitele a povinného tak, aby došlo k vzájemné domluvě na pokračování v užívání nemovitosti, popř. koordinovaného vyklizení.