1 července, 2018

Chci splácet

Pro návrh splátkového kalendáře je nezbytné znát aktuální výši pohledávky tak, aby navržená splátka odpovídala výši pohledávky. Bohužel je zcela vyloučené, aby splátkování trvalo déle než jeden rok. Zkuste to při kalkulaci zvážit.

Současně velmi doporučujeme, aby první splátka byla uhrazena ještě před samotným zasláním návrhu splátkového kalendáře. Tímto bude dostatečně prokázána vůle dodržovat splátkový kalendář.

Návrh splátkového kalendáře najdete pod tímto odkazem.

Vzor – návrh splátkového kalendáře
.DOC .PDF

Tento odešlete:

  • emailem na adresu epodatelna@kolin-exekutor.cz
  • do datové schránky ID  iwz992j
  • v listinné podobě na adresu Exekutorský úřad Kolín, se sídlem Pražská 1055, 280 02 Kolín.